MU Thiên Tử | TEST: 25/04 - OPEN: 27/04

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 251] 25-04-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 226] 25-04-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 235] 25-04-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 218] 25-04-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 187] 25-04-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 213] 25-04-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 189] 25-04-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 178] 25-04-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 197] 25-04-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 172] 25-04-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 204] 25-04-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 190] 25-04-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 181] 25-04-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 156] 25-04-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 562] 25-04-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 128] 25-04-2024
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 150] 25-04-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 394] 25-04-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 410] 25-04-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 475] 25-04-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 413] 25-04-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 343] 25-04-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 371] 25-04-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 402] 25-04-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 383] 25-04-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 361] 25-04-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 363] 25-04-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 392] 25-04-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 360] 25-04-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 343] 25-04-2024
  Xem tất cả các bản tin